Världsåskådningsatlas

James Sire


Om boken

Världsåskådningsatlas är en unik kartläggning av olika sätt att se på världen och tillvaron. Författaren tar oss med på en intressant och spännande resa genom historien och tecknar en tydlig bild av de olika världsåskådningarnas utveckling och innehåll. Boken hjälper oss att reflektera över vår egen uppfattning om världen och samtidigt förstå hur andra människor tänker och uppfattar samma värld.

Boken följer den historiska utvecklingen från kristen teism till deism, naturalism, nihilism, existentialism, österländsk panteistisk monism, New Age och postmodernism och avslutas med ett nyskrivet kapitel om islam. Till var och en av dessa världsåskådningar ställer författaren ett antal grundläggande frågor: Vari består den yttersta verkligheten? Hur är världen beskaffad? Vad är en människa? Vad händer efter döden? Hur kan vi veta något? Hur vet vi vad som är rätt och fel? Vad är meningen med historien? Svaren gör att de olika synsätten enkelt kan jämföras med varandra.

Världsåskådningsatlas är en översättning av James Sires klassiker The Universe Next Door och har tryckts i över 350 000 exemplar och finns översatt till nitton språk.

Stefan Gustavsson skriver i sitt förord: ”Under en följd av år har jag använt den engelska utgåvan i min undervisning, och därför vet jag av egen erfarenhet hur bra boken är! Det är mycket glädjande att den nu äntligen finns på svenska.”


Innehållsförteckning

Förord av Stefan Gustavsson
7
En himmelsvid skillnad:inledning
9
Ett universum laddat med Guds storhets oerhörda kraft: kristen teism
20
Universum som urverk:deism
45
Det slutna rummets tystnad: naturalism
67
Nollpunkten: nihilism
99
Bortom nihilismen: existentialism
125
En färd österut:österländsk panteistisk monism
155
Ett annorlunda universum: new age-andlighet utan religion
180
Den förlorade horisonten: postmodernism
234
Perspektiv från Mellanöstern: islamisk teism
269
Det utforskade livet: avslutning
304

Produktinfo

Vårt pris: 250 kr
Omfång: 320 sidor
Storlek: 226 x 151 mm
-band
Utgiven: April 2016
ISBN: 978-91-86415-19-8
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.