Varför ska jag tro på Gud? (pocket)

Timothy Keller


Om boken

I Varför ska jag tro på Gud? bemöter pastorn Tim Keller från Manhattan i New York de vanligaste tvivlen och invändningarna med hjälp av filosofiska resonemang, utdrag ur litteraturen och djupgående samtal med människor. Han visar på ett övertygande sätt att kristen tro är intellektuellt hållbar och tål att prövas av tänkande, genuint sanningssökande människor.

Ateister, agnostiker och skeptiker, liksom kristna, utmanas att tänka igenom sin hållning och på allvar pröva argumenten för kristen tro.


Innehållsförteckning

Förord
7
DEL I: DET BLINDA TVIVLET
19
”Det kan inte bara finnas en sann religion”
19
”Hur kan en god Gud tillåta lidande?”
35
”Kristen tro är en tvångströja”
52
”Kyrkan bär ansvar för så mycket orättfärdighet”
69
”Hur kan en kärleksfull Gud skicka någon till helvetet?”
87
”Vetenskapen har motbevisat Gud”
104
”Man kan inte tolka Bibeln bokstavligt”
118
Mellanakt
138
DEL II: DEN GRUNDADE TRON
151
Ledtrådar till Gud
151
Kunskapen om Gud
168
Syndens problem
185
Religion kontra evangelium
201
Den sanna berättelsen om korset
214
Uppståndelsens verklighet
230
Guds dans
243
Epilog: Vad gör vi nu?
258
Noter
273
Register
311

Produktinfo

Pris: 79 kr
Omfång: 320 sidor
Storlek: 110 x 178 mm
Pocket
Utgiven: April 2013
ISBN: 978-91-86415-12-9
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.