Skeptikerns Guide till Jesus, del 2

Stefan Gustavsson


Om boken

I centrum av kristen tro står en historisk person: Jesus från Nasaret. Hans unika anspråk om att vara Guds Son och den utlovade Messias, liksom de första kristnas anspråk om att de efter hans avrättning mötte honom uppstånden, utgör grunden för all kristen tro.

Vad kan vi historiskt veta om dessa anspråk? Kommer de från Jesus själv? Avsåg han att de skulle tolkas så som den kristna kyrkan har tolkat dem? Och vad hände egentligen efter hans avrättning? Vilka skäl finns det i dag att ta apostlarnas anspråk om hans uppståndelse på allvar?

I Skeptikerns guide till Jesus del 2 fortsätter vi den lättillgängliga men samtidigt djuplodande resan genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus. Om Jesus hade rätt i sina anspråk om sig själv och om apostlarna hade rätt i sina anspråk om hans uppståndelse, då är han inte bara kristendomens utan hela mänsklighetens huvudperson. Inga frågor kan därför vara viktigare att undersöka än frågan om Jesu identitet och uppståndelse.


Innehållsförteckning

Förord
7
1. Hur blev Jesus världens mest inflytelserika person?
11
2. Är Jesus en spegelbild av antikens myter?
16
3. Fem sätt att genomskåda myten om myterna
20
4. Tomasevangeliet: gnostisk andlighet ett sekel senare
30
5. Evangelierna: anonyma biografier om Jesus?
38
6. Evangelierna: interna eller externa uppgifter om författaren?
45
7. Var han Guds Son? Synen på Jesus – från Nicaea till Polykarpos
55
8. Hans egen generation: Johannes om Jesu identitet
63
9. Hans egen generation: Paulus om Jesu identitet
73
10. Ordet ”Gud” om Jesus
82
11. Vad tänkte han om sig själv?
84
12. ”Breaking News” – Jesu genombrott som offentlig person
88
13. Jesu visitkort I: Människosonen
94
14. Jesu visitkort II: Guds Son
98
15. Jesu visitkort III: Messias
102
16. Vad är poängen med gudomlighet?
110
17. Den bästa förklaringen? C S Lewis uppgraderad
113
18. Två sätt att ta ställning till frågan om uppståndelsen
125
19. Vad innebär uppståndelse från de döda?
128
20. Är uppståndelse från de döda möjlig?
132
21. Uppståndelsetrons uppkomst
134
22. Uppståndelsens centrala roll
134
23. Källmaterialet om uppståndelsen
141
24. En serie provokationer
145
25. Fredag: ”Han dog”
148
26. Fredag kväll: ”Han begravdes”
152
27. Lördag morgon: Graven bevakades
156
28. Evangelierna som källor om uppståndelsen
159
29. Söndag: ”Han uppstod” – vilket förutsätter att graven var tom
163
30. Söndag kväll och framåt: ”Han visade sig”
166
31. Varför visade han sig inte för sina kritiker?
171
32. Hur visade han sig?
176
33. Får jag be om en intervju?
182
34.Jerusalemfaktorn
186
35. Vilken är den bästa förklaringen?
189
36. Den dominerande hypotesen
198
37. Den i särklass starkaste hypotesen
204
38. Är uppståndelsen bevisad?
206
39. Helheten är mer än delarna
209
Avslutning – bollen är din
211

Produktinfo

Vårt pris: 199 kr
Omfång: 224 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: Mars 2015
ISBN: 978-91-86415-16-7
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.