Skeptikerns Guide till Jesus, del 1

Stefan Gustavsson


Om boken

Jesus från Nasaret är den individ som hittills har utövat i särklass störst inflytande på mänskligheten. Kristna bekänner honom som Guds Son, muslimer betraktar honom som en profet, och i det allmänna medvetandet har han länge varit en sinnebild för kärlek. Men vad kan vi egentligen veta om Jesus som historisk person?

Ända sedan Da Vinci-koden (2003) har populärkulturen översvämmats av olika teorier om Jesus, där man kommer med uppseendeväckande påståenden om nya källor eller nya tolkningar av tidigare kända källor vilka påstås förändra hela vår bild av Jesus.

Skeptikerns guide till Jesus del 1 är en lättillgänglig men samtidigt djuplodande resa genom historien för att söka svar på vad vi egentligen kan veta om Jesus, vilka källor vi har tillgång till och hur vi kan bedöma deras trovärdighet. Varifrån kommer informationen om Jesus? Och hur står sig evangelierna som källmaterial jämför med andra källor från antiken?


Innehållsförteckning

Förord
7
1. Spelar historien någon roll?
12
2. Jesus Christ Superstar - världshistoriens viktigaste person
16
3. En ny våg av kritik
22
4. Är historien åtkomlig?
31
5. Ett konsekvent förhållningssätt
43
6. Har Jesus från Nasaret existerat?
47
7. Att dagdrömma – eller uppskatta det vi har
56
8. De icke-kristna källorna om Jesus
64
9. De äldsta källorna om Jesus
79
10. Vilka är de historiska ramarna för Jesu liv?
87
11. De bästa källorna – och tre invändningar
97
12. Evangeliernas trovärdighet I: Dateringen
109
13. Evangeliernas trovärdighet II: Texternas förhistoria
114
14. Evangeliernas trovärdighet III: Ögonvittnenas berättelser
118
15. Evangeliernas trovärdighet IV: Händelser och nedtecknande
127
16. Evangeliernas trovärdighet V: Kontexten är judiskt 30-tal
131
17. Evangeliernas trovärdighet VI: Nya fakta om personnamn
134
18. Evangeliernas trovärdighet VII: Författarnas identitet
139
19. Evangeliernas trovärdighet VIII: Ärlighet om mindre hedrande
145
20. Sammanfattning: Åtta konvergerande beviskedjor
148
21. Misstag och motsägelser
151
22. Är avskrifterna tillförlitliga?
157
23. När forskningen inte är tillräckligt kritisk
168
Avslutning
176
Appendix: Om Tvivlarens guide till NyaTestamentet
179

Produktinfo

Vårt pris: 185 kr
Omfång: 192 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: November 2013
ISBN: 978-91-86415-13-6
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.