Mirakel

C S Lewis


Om boken

Vi lever i en tid då healing, mirakel och övernaturliga fenomen väcker ett oerhört intresse. Hur ska en tänkande, modern människa förhålla sig till det mirakulösa? Är det övernaturliga verkligen naturligt?

Detta är temat i Lewis bok Mirakel. Och femtio år efter hans död framstår både ämnet och Lewis utläggning av det som lika aktuellt.

Med sin kloka kvickhet och djupa insikt utmanar Lewis fortfarande vårt moderna tänkande på dess egen mark. Han hävdar att det övernaturliga är en nödvändighet i den kristna verklighets-uppfattningen. Det centrala miraklet är inkarnationen -- att Gud blev människa. Alla andra mirakel har sin grund i detta.


Innehållsförteckning

Vad den här boken handlar om
Naturalisten och övernaturalisten
Naturalismens huvudproblem
Det naturliga och det övernaturliga
Ytterligare en svårighet med naturalismen
Hjälp mot tvivel
Ett kapitel om villospår
Mirakel och naturlag
Ett kapitel som egentligen inte behövs
"Något Hemskt Rött"
Kristendom och religion
Är mirakel nödvändiga?
Om sannolikhet
Det stora miraklet
Mirakel i den gamla skapelsen
Mirakel i den nya skapelsen
Epilog
Tillägg A Om orden "Ande" och "andlig"
Tillägg B Angående "Guds försyn"

Produktinfo

Ca-pris: 200 kr
Vårt pris: 199 kr
Omfång: 195 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: September 2013
ISBN: 978-91-73873-26-0
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.