Korsfäst Konung

Timothy Keller


Om boken

Den mest inflytelserika människa som någonsin vandrat på jorden har fått sin historia berättad på hundratals sätt under tusentals år. Finns det något att tillägga?

I Korsfäst Konung tecknar Timothy Keller en levande och mycket insiktsfull bild av Jesus Kristus. Den handlar om vägen till evigt liv, men också om hela meningen med världens och människans historia.

Timothy Keller är en internationellt storsäljande författare och en av den världsvida kristenhetens mest uppmärksammade ledare. Av tidskriften Newsweek har han kallats en ”C S Lewis för 2000-talet”.

I boken förklarar Keller hur Jesus kom som kung – men en kung som måste bära det största lidande som någonsin burits. Korsfäst Konung är Kellers omskakande skildring av Jesu liv så som det berättas i Markus evangelium.

Keller visar hur berättelsen om Jesus är både kosmisk och historisk men samtidigt personlig. Det är en berättelse som driver varje läsare att undersöka det egna förhållandet till Gud.

Liksom Kellers tidigare böcker talar den till både skeptiker och troende. Här växer ett oförglömligt porträtt av Jesus Kristus fram, ett porträtt som lämnar ett outplånligt avtryck hos läsaren.


Innehållsförteckning

Före
7
DEL 1: KONUNGEN
18
Dansen
18
Kallelsen
29
Helandet
42
Vilan
52
Makten
65
Väntan
75
Orenheten
86
Närmandet
101
Vändpunkten
111
DEL 2: KORSET
128
Berget
128
Fällan
140
Lösen
155
Templet
170
Festmåltiden
180
Bägaren
190
Svärdet
200
Slutet
211
Början
229
Efter
243
Noter
249

Produktinfo

Ca-pris: 288 kr
Vårt pris: 231 kr
Omfång: 256 sidor
Storlek: 130 x 210 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: April 2013
ISBN: 978-91-86415-11-2
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.