Jihad – brännande frågor och svar

Nabeel Qureshi


Utdrag ur förordet

Fram till helt nyligen var jag stark motståndare till att skriva den här boken. Vid ett samtal med min förläggare förra våren förklarade jag klart och tydligt att jag aldrig ville skriva en bok om jihad, därför att ämnet är så laddat att bara man för det på tal undrar folk vad man har för avsikter. Så var det, trots att jag på grund av min muslimska uppväxt har fått hundratals frågor om hur fredliga amerikanska muslimer är mot bakgrund av det radikala islam. För att vara genom- gående tydlig med mitt budskap och mina avsikter, hade jag bestämt mig för att besvara den sortens frågor i enskilda samtal i stället för att ge ut en bok i ämnet.

Men för sju veckor sedan, den 13 november 2015, iscensatte terrorister ett samordnat angrepp mot Paris. Detta fick västvärlden att vackla på ett sätt som jag inte hade sett sedan bombningarna i London tio år tidigare, den 7 juli 2005. Jihad hade slagit till igen i vår omedelbara närhet, och frågan om islams förhållande till fred och våld stod i förgrunden i det allmänna medvetandet.

[…]

De flesta reaktioner jag har sett på den befintliga krisen går starkt isär. Antingen avfärdar man det våldsamma jihad som ovidkommande för islam eller också hävdar man att alla muslimer bör behandlas som tänkbara hot. I den här boken hoppas jag kunna klarlägga både hur det våldsamma jihad inom islam ser ut och hur ett barmhärtigt förhållningssätt till våra muslimska medmänniskor kan se ut.

Året 2015 avslutades med en rubrik i dagstidningen USA Today: ”Världen i beredskap på nyårsafton”. Jag kunde inte låta bli att se den aningen oklara och oroväckande rubriken som betecknande för hela året. Den första nyheten jag läste 2016 handlade om en masskjutning i Tel Aviv, där gärnings- mannen med ett leende på läpparna och Koranen liggande i ryggsäcken utan minsta urskillning sköt rakt in i en bar. Det här året blir avgörande för amerikansk politik, och jag hy- ser inga tvivel om att åsikterna kommer att gå ännu mer isär – inte minst därför att terrorattackerna kanske också kom- mer att öka. Men det står människoliv på spel, och vi måste akta oss för hur vi reagerar. Jag kan inte låtsas vara opartisk. Blundar jag för det våldsamma jihad utsätter jag mitt land för livsfara, men reagerar jag med fruktan utsätter jag i stället min muslimska familj för livsfara.

Det finns en bättre väg framåt, en väg som framhåller både sanning och barmhärtighet. Jag ber att det är vad du ska mötas av i den här boken.


Innehållsförteckning

Förord: En bättre väg framåt
7
Inledning: Hur ska vi förstå jihad och våra muslimska medmänniskor?
15
DEL 1: BAKGRUNDEN TILL JIHAD
Fråga 1: Vad är islam?
25
Fråga 2: Är islam ”en fredens religion”?
32
Fråga 3: Vad är jihad?
38
Fråga 4: Finns jihad i Koranen och i Muhammeds liv?
45
Fråga 5: Vad är sharia?
63
Fråga 6: Har islam spridits med svärdet?
69
DEL 2: VÅR TIDS JIHAD
Fråga 7: Vad är radikal islam?
77
Fråga 8: Behöver islam en reformation?
84
Fråga 9: Vilka är al-Qaida, ISIS och Boko Haram?
91
Fråga 10: Vilka är riktiga muslimer – de våldsamma eller de fredliga?
101
Fråga 11: Varför blir muslimer radikaliserade?
106
Fråga 12: Försöker muslimer ta över västvärlden med sharia?
112
DEL 3: JIHAD I JUDISK-KRISTET SAMMANHANG
Fråga 13: Tillber muslimer och kristna samma Gud?
123
Fråga 14: Varför kallar en del kristna Gud för ”Allah”?
132
Fråga 15: Hur kan jihad jämföras med krigen i Gamla testamentet?
135
Fråga 16: Vad säger Jesus om våld?
141
Fråga 17: Hur kan jihad jämföras med korstågen?
148
Fråga 18: Vad har Jesus med jihad att göra?
155
Avslutning: Hur bemöter vi jihad?
161

Produktinfo

Vårt pris: 185 kr
Omfång: 192 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Mjukband
Utgiven: Juni 2016
ISBN: 978-91-86415-20-4
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.