Jihad – brännande frågor och svar

Nabeel Qureshi


Om boken

Jihad – brännande frågor och svar tar upp ett av vår tids största problem: Hur ska våld och terror i islams namn bemötas? Författaren tecknar en initierad bild av den historiska bakgrunden och hur jihad kommer till uttryck i dag.

Hur ska vi förstå och förhålla oss till våra muslimska medmänniskor? Med stor värme och kärlek visar författaren på en väg framåt utan att göra avkall på sanningen om jihad. En mycket aktuell och angelägen bok för vår tid.


Innehållsförteckning

Förord: En bättre väg framåt
7
Inledning: Hur ska vi förstå jihad och våra muslimska medmänniskor?
15
DEL 1: BAKGRUNDEN TILL JIHAD
Fråga 1: Vad är islam?
25
Fråga 2: Är islam ”en fredens religion”?
32
Fråga 3: Vad är jihad?
38
Fråga 4: Finns jihad i Koranen och i Muhammeds liv?
45
Fråga 5: Vad är sharia?
63
Fråga 6: Har islam spridits med svärdet?
69
DEL 2: VÅR TIDS JIHAD
Fråga 7: Vad är radikal islam?
77
Fråga 8: Behöver islam en reformation?
84
Fråga 9: Vilka är al-Qaida, ISIS och Boko Haram?
91
Fråga 10: Vilka är riktiga muslimer – de våldsamma eller de fredliga?
101
Fråga 11: Varför blir muslimer radikaliserade?
106
Fråga 12: Försöker muslimer ta över västvärlden med sharia?
112
DEL 3: JIHAD I JUDISK-KRISTET SAMMANHANG
Fråga 13: Tillber muslimer och kristna samma Gud?
123
Fråga 14: Varför kallar en del kristna Gud för ”Allah”?
132
Fråga 15: Hur kan jihad jämföras med krigen i Gamla testamentet?
135
Fråga 16: Vad säger Jesus om våld?
141
Fråga 17: Hur kan jihad jämföras med korstågen?
148
Fråga 18: Vad har Jesus med jihad att göra?
155
Avslutning: Hur bemöter vi jihad?
161

Produktinfo

Vårt pris: 185 kr
Omfång: 192 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Mjukband
Utgiven: Juni 2016
ISBN: 978-91-86415-20-4
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.