Jag sökte Allah och fann Jesus

Nabeel Qureshi


Utdrag ur förordet

Kära vänner!
De sidor som följer rymmer mina personliga tankar och starkaste minnen – mitt hjärta utgjutet på trycksvärta och papper. Genom att läsa den här boken får du tillträde till min vän- och familjekrets, ta del av min lyckliga muslimska barndom och uppleva den jobbiga kulturkrock som det innebär att vara västerländsk muslim. Genom att följa mina förehavanden får du unik inblick i hur stötande den kristna tron framstår i muslimska ögon, börja brottas med evangeliets historiska fakta och känna hur marken under mig skakade då jag bit för bit fick reda på de dolda sanningarna om islam. Genom att läsa mina personliga dagboksanteckningar får du se hur Fadern till slut kallade mig till Jesus genom syner och drömmar och hur den helige Ande åstadkom en total förvandling av min inre människa.

Genom att läsa detta vittnesbörd får du färdas med mig genom livet och lära känna mig ingående och bli en god vän på riktigt.

Syftet med denna bok

Men den här boken är mer än bara ett vittnesbörd. Den är skriven med tre syften i åtanke:

1. Att riva murar genom att låta icke-muslimska läsare få inblick i hur en muslim tänker och känner. Man förmår inte uppfatta islams mystiska skönhet, som ju hänför miljarder människor, bara genom att redogöra för fakta. Det är i stället min bön att du genom att stiga in i min värld ska förstå dina muslimska grannar bättre, så att du kan älska dem som dig själv. De första två delarna av boken är särskilt skrivna med detta syfte, och om de verkar islam- vänliga så fyller de sin uppgift att förmedla en svunnen kärlek till min gamla tro.

2. Att förse dig med fakta och kunskaper som visar hur mycket som talar för den kristna tron i jämförelse med islam. Historien ger starkt stöd åt evangeliets grund- pelare – Jesu död på korset, hans uppståndelse från de döda och hans anspråk på att vara Gud. I och med detta kom historien att ifrågasätta min islamiska teologi, vilken byggde på islams grundpelare – Koranens gudomliga tillkomst och Muhammeds profetämbete.Vad jag upptäckte när jag studerade islam mera ingående skakade om hela min värld, nämligen det faktum att det inte finns några goda skäl att tro att vare sig Muhammed eller Koranen förmedlar sanningen om Gud.Även om den här boken är för kort för att hinna gå in på alla fakta och argument som jag har lärt mig under årens lopp, så tecknar del tre till åtta konturerna av vad jag kommit till insikt om och hur dessa förde mig i riktning bort från islam till Jesus.

3. Att skildra den svåra inre kampen för muslimer som brottas med evangeliet, inklusive uppoffringar och tvivel. Som du ska få se i del nio och tio, händer det inte sällan att Gud mitt i denna kamp talar till människor direkt genom syner och drömmar.


Innehållsförteckning

Översättarens förord
9
Inledning
13
Prolog: Jag sökte Allah
17
Del ett: Kallad till bön
27
Del två: Ambassadör för islam
77
Del tre: Prövning av nya testamentet
126
Del fyra: Vid korsvägen
151
Del fem: Jesus – jordisk Messias eller Guds himmelske son?
185
Del sex: Det samlade stödet för evangeliet
209
Del sju: Sanningen om muhammed
229
Del åtta: Den heliga koranen
251
Del nio: Tvivel om tron
273
Del tio: Ledd av guds hand
287
Epilog
314
Tack
317
Appendix: Tio expertutlåtanden
321

Produktinfo

Rekommenderat pris: 298 kr
Vårt pris: 250 kr
Omfång: 384 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Mjukband
Utgiven: September 2015
ISBN: 978-91-86415-17-4
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.