Guds dödgrävare

John Lennox


Om boken

Den bild som ofta förmedlas i dag är att vetenskapen har avlivat Gud och slutgiltigt begravt honom. Många hävdar att ateismen är den enda intellektuellt hållbara ståndpunkten och att hänvisningar till Gud enbart hämmar den vetenskapliga utvecklingen.

I denna intressanta och klargörande bok hjälper professor John Lennox läsaren att pröva dessa påståenden. Är det sant att vetenskapen ger stöd åt ateismen? Eller kan det rent av vara så att teismen — gudstron — stämmer bättre överens med dagens vetenskapliga fakta än ateismen? Har vetenskapen begravt Gud eller inte?


Innehållsförteckning

Förord
7
Världsåskådningarnas krig
19
Vetenskapens omfattning och begränsningar
41
Reduktion, reduktion, reduktion
62
Ett designat universum?
77
En designad biosfär?
103
Evolutionen och dess gränser
133
Livets uppkomst
164
Den genetiska koden och dess uppkomst
181
En fråga om information
198
Apmaskinen
217
Om informationens uppkomst
231
Brott mot naturen? Arvet efter David Hume
256
Noter
279
Register
297

Produktinfo

Ca-pris: 288 kr
Vårt pris: 231 kr
Omfång: 304 sidor
Storlek: 155 x 228 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: Februari 2010
ISBN: 978-91-86415-01-3
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.