Gud och hans kritiker – en antologi om nyateismen

Mats Selander (red)


Om boken

  • Är Gud ett moraliskt monster?
  • Är religiösa människor mentalt sjuka?
  • Är religion och vetenskap oförenliga?

Ja, åtminstone om man ska tro den nyateistiska rörelsen med Richard Dawkins i spetsen. Med flera storsäljande böcker har nyateismen skapat en livlig debatt om Gud, religion och moral.

Nyateismen menar att religionen är irrationell, ovetenskaplig och till och med ond. I denna antologi analyseras nyateismens budskap. Bokens författare – som är fysiker, biologer, filosofer, teologer och lärare – visar att nyateismens argumentation är minst sagt bristfällig och att den kristna världsbilden i högsta grad är förenlig med rationalitet, vetenskap och moral.

Gud och hans kritiker är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men boken vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap – oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist. Läs och ta del av ett stimulerande debattinlägg i en viktig fråga.


Innehållsförteckning

Inledning
    Mats Selander
9
1. Tomma tunnor skramlar mest: Om nyateismens retorik
    Per Ewert
19
2. Richard Dawkins argument mot Guds existens
    William Lane Craig
37
3. Gud och bevisbördan
    Mats Selander
59
4. Guds gömdhet
    Mark Carlsson
75
5. Richard Dawkins moralsyn
    Mats Selander
92
6. Är Gud ett ondskefullt monster?
    Stefan Gustavsson
115
7. Hedenius, helvetet och en kärleksfull Gud
    Ray Baker
142
8. Vetenskap och kristen tro
    Mats Selander
161
9. Gud och fysiken
    Patrik Adlarsson
188
10. Gud och biologin: Leder evolution till ateism?
      Filip Flagell
213
11. Gud och biologin: Tillämpning av Dawkins argument
      Filip Flagell
231
Avslutning
Mats Selander
265

Produktinfo

Ca-pris: 279 kr
Vårt pris: 223 kr
Omfång: 288 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Hårdband
Utgiven: Mars 2012
ISBN: 978-91-86415-05-1
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.