Fallet Darwin

Phillip Johnson


Om boken

  • Är evolutionen ett faktum eller en obevisad hypotes?
  • Kan det naturliga urvalet verkligen åstadkomma storskaliga, evolutionära förändringar?
  • Håller de vetenskapliga bevisen för en juridisk prövning?

Detta är några av de frågor som den amerikanske juridikprofessorn Phillip Johnson försökte reda ut i den första utgåvan (1991) av denna klassiska bok. I dag tjugo år senare är hans strävan efter att följa bevisen vart de än leder fortfarande lika aktuell.

De fakta och resonemang som påstås bevisa den darwinistiska evolutionsteorin hämtar enligt Johnson näring från en specifik tro, nämligen tron på den filosofiska naturalismen.

I denna 20-årsjubileumsutgåva bemöter författaren kritiken som riktades mot den första utgåvan. Han håller fast vid att naturvetenskapen har spänt vagnen framför hästen då man betraktar en ännu obevisad hypotes som ett vetenskapligt faktum.


Innehållsförteckning

Förord till den svenska utgåvan
7
Förord till 20-årsjubileumsutgåvan
10
Författarens förord till den andra utgåvan
19
1. Den rättsliga bakgrunden
21
2. Det naturliga urvalet
34
3. Stora och små mutationer
52
4. Fossilproblemet
83
5. Evolutionens faktum
164
6. Ryggradsdjurens utveckling
95
7. Molekylära jämförelser
108
8. Livets uppkomst
123
9. Vetenskapens regler
134
10. Darwinismen som religion
146
11. Darwinistisk utbildning
156
12. Vetenskap och pseudovetenskap
169
Epilog: Boken och dess kritiker
180
Slutnoter
195
Register
247

Produktinfo

Ca-pris: 231 kr
Vårt pris: 185 kr
Omfång: 256 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Limbundet mjukband
Utgiven: November 2011
ISBN: 978-91-86415-04-4
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.