Domen

Olof Edsinger


Om boken

Få saker utmanar bibelläsaren så mycket som text­erna om dom och straff. Är det verkligen samma Gud vi möter i berättelsen om Sodom och Gomor­ra som i evangeliernas skildring av Jesus Kristus? Går det att få ihop Guds godhet med Guds vrede och dom?

I boken Domen: Evangeliets bortglömda dimension visar Olof Edsinger att vi inte bara kan ignorera ”problemtexterna”. De är en integrerad del av Bibelns budskap. Domen hör samman med både Guds godhet och Guds vrede. Den handlar både om en slutuppgörelse med det onda på den yttersta dagen och om Guds dom här och nu. Författaren visar samtidigt på ett övertygande sätt domens koppling till evangeliets kärna: Jesu försoningsdöd för vår skull.

Boken är en fristående fortsättning på Olof Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet: Ett försök att förstå (CredoAka­demin 2007). Det är med glädje som vi på nytt publicerar en lättläst och skarpsynt bok om en av vår tids mest brän­nande teologiska frågor.


Innehållsförteckning

Inledning
7
Guds rike: dom och frälsning
11
Domen och Guds godhet
22
Domen och Guds vrede
37
Skillnader mellan Gamla och Nya testamentet
58
Livgivare och livsfarlig
79
Du skall icke döma – eller?
88
Domen börjar med Guds hus
107
Den yttersta domen
124
Slutord
141

Produktinfo

Vårt pris: 170 kr
Omfång: 144 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Hård pärm
Utgiven: November 2014
ISBN: 978-91-86415-15-0
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.