Behöver tron försvaras?

Stefan Gustavsson


Om boken

Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapi­tulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull upp­ maning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.

Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet.


Innehållsförteckning

Författarens förord
11
Inledning: Tusen år av kristen tro
15
1. Kyrkans kris – hur mår Kristi kropp?
19
2. Motvind för kyrkan
24
3. Kognitiv dissonans – att leva med motstridiga självklarheter
29
4. Europas två rotsystem
32
5. Att gräva sin egen grav
39
6. Vad är apologetik?
49
7. Jesus – i dialog och debatt
56
8. Jesus som apologet – tre exempel
61
9. Jesus som apologet – att förklara och försvara
72
10. Förklara: Jesu identitet och uppdrag
76
11. Försvara: Jesu argument
79
12. Försvara: Jesu fem vittnen
82
13. Sammanfattning: Jesu inställning
88
14. Paulus som apologet
91
15. Ikonion – ”... på ett sådant sätt”
99
16. Damaskus, Jerusalem och Antiochia – ”han bevisade”
101
17. Lystra, Thessalonike och Beroia – ”han har gett vittnesbörd om att han finns”
106
18. Simultanschack i Athen
114
19. Korinth, Efesos och Miletos – ”argumenterade övertygande om Guds rike”
127
20. Jerusalem och Caesarea – ”jag talar sanna och förnuftiga ord”
130
21. Rom – ”vittnade ... utlade vad det innebär ... sökte han vinna dem”
139
22. Sammanfattning: Paulus som apologet
141
23. Resultat: ”somliga lät sig övertygas ... andra ville inte tro”
144
24. Invändning: Athen och korsets dårskap
149
25. Petrus som apologet – ”alltid beredda att svara”
158
26. Varför de skrev – om böckernas syfte
164
27. Sammanfattning: Nya testamentets syn på apologetik
167
28. Väckarklockan – A Call to Action
171
29. ”Men jag är ingen apologet ...”
183
30. Min egen berättelse
185
31. Hoppa på tåget!
199

Produktinfo

Ca-pris: 240 kr
Vårt pris: 199 kr
Omfång: 224 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Mjukband
Utgiven: Mars 2016
ISBN: 978-91-86415-18-1
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.