Är Bibeln intolerant?

Amy Orr-Ewing


Om boken

Bland världens alla böcker är Bibeln den ojämförligt mest lästa men också mest omstridda. Är den gudomligt inspirerad och därför en verklig källa till sanning? Är den bara en kvarleva från en svunnen tid, utan egentligt värde för de flesta? Eller är den en källa till förtryck av kvinnor och homosexuella? Författaren visar att Bibeln tål granskning och kritik och är påfallande relevant för vår tid.

Med djup insikt och ärlighet tar sig författaren an de tio vanligaste frågorna kring Bibeln. Här får du hjälp att bättre förstå Bibeln och den mångfacetterade värld som omger den. Kom som du är med dina frågor, läs med öppet sinne och bedöm själv om Bibeln håller att lita på!


Innehållsförteckning

Förord
9
Inledning
13
1. Är det inte bara en tolkningsfråga?
17
2. Kan man veta någonting om historien?
30
3. Är Bibelns handskrifter tillförlitliga?
38
4. Är innehållet i handskrifterna tillförlitligt?
47
5. Hur är det med kanon?
57
6. Hur förhåller det sig med andra heliga böcker?
64
7. Är Bibeln sexistisk?
78
8. Men alla krig då?
89
9. Är inte Bibelns syn på sex förlegad?
100
10. Hur kan jag veta?
111

Produktinfo

Vårt pris: 145 kr
Omfång: 128 sidor
Storlek: 135 x 210 mm
Mjukband
Utgiven: December 2016
ISBN: 978-91-86415-22-8
© Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.