CredoAkademin

CredoAkademins artikelarkiv

Rubrikbild

Här visas artiklar av olika skribenter i olika ämnen listade i kronologisk ordning. Om du bara vill visa artiklar i ett visst ämne använder du ämnesmenyn till höger. Välkommen att fördjupa dig i CredoAkademins artikelarkiv!Biologen Richard Dawkins – en teologisk amatör

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Jag hade förmånen att besöka Helsingfors i helgen. Överallt fladdrade gula fanor med texten ”Galna dagar”. Det var Stockman, stadens mest exklusiva varuhus, som hade utförsäljning.

Galna dagar råder också i svensk kulturdebatt. Högljudda röster kräver utförsäljning av kristen tro: Det offentliga rummet ska rensas från religion! Mest uppmärksamhet…

Läs hela artikeln...Taktik — konsten att bedriva apologetik i vardagen

Gregory Koukl Artikel på grundnivå

Apologetik har ett tvivelaktigt rykte bland icke-entusiaster. Definitionsmässigt ”försvarar” apologeter tron. De bekämpar felaktiga uppfattningar. De bryter ner tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud.

Det låter som stridstermer i mångas öron. Slut leden. Dra upp vindbryggan. Fäst bajonetterna. Ladda vapnen. Redo, sikta, eld! Det är därför inte…

Läs hela artikeln...Vetenskap och tro

Mats Selander Artikel på medelnivå


När jag var 14 år gammal, innan jag blev kristen, var jag fullkomligt övertygad om att vetenskapen hade bevisat att Gud inte finns och att Bibeln är en samling sagor. Jag vet inte hur jag fick denna övertygelse, men den kändes som en självklarhet. I stort sett alla jag…

Läs hela artikeln...Dawkins trasslar till begreppen — Naturalism* ad absurdum

Alvin Plantinga Artikel på medelnivå

Richard Dawkins är missnöjd med Gud!

Gamla Testamentets Gud är utan tvivel den obehagligaste gestalten något litterärt verk kan visa upp. Han är svartsjuk och stolt över att vara det, en småsint, orättvis, icke-förlåtande kontroll-freak, en hämndlysten, blodtörstig etnisk utrensare, en kvinnofientlig, homofobisk rasistisk barnamördare, folkmördare, sonmördare, dödsbringande och storhetsvansinnig…

Läs hela artikeln...Guds existens och universums uppkomst

William Lane Craig Artikel på hög nivå

Inledning

”Första frågan man rätteligen bör ställa”, skrev den tyske filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz, ”är ’Varför finns det någonting snarare än ingenting?’” Denna fråga verkar besitta en djup existentiell kraft, vilket några av mänsklighetens största tänkare har erfarit. Enligt Aristoteles startar filosofin med en känsla av förundran över världen, och…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 7

L M Abdallah Artikel på grundnivå

JIHAD

Många västerlänningar sätter likhetstecken mellan “Jihâd” och “heligt krig”. Men även om Jihâd inbegriper ett sådant krig, så har ordet en mycket vidare betydelse. Ordet kommer från verbet “jahada” som har följande betydelse: ‘to endeavor, strive, labor, take pains, overwork, fatigue, etc’ (The Hans Wher Dictionary of Modern Written…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 6

L M Abdallah Artikel på grundnivå

ISLAMS GRUNDLÄGGANDE TRO

Det finns åtskilliga läror i Koranen, en del tydligare än andra, och de har naturligtvis senare systematiserats och samlats till en lära. Jag vidrör flera av dessa läror på annat håll, och nöjer mig därför med att ställa upp punkterna i trosläran, samt skriva något om den…

Läs hela artikeln...En kristen läser koranen — del 5

L M Abdallah Artikel på grundnivå

MUHAMMED I KORANEN

Den islamska trosbekännelsen lyder:

  • Det finns ingen gud utom Allah.
  • Muhammed är Allahs Apostel.

Muhammed är inte bara ett Guds sändebud, han är även inseglet på hela apostlaämbetet. Efter honom kommer inga fler apostlar och inga fler uppenbarelser.

Här följer några viktiga årtal och händelser i…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 4

L M Abdallah Artikel på grundnivå

JESUS I KORANEN

Muslimer säger ofta att de tror på Jesus Kristus och frågar lite undrande varför vi inte tror på Muhammed. Det är därför intressant att ta reda på vem Jesus är i Koranen.

Den avgörande skillnaden mellan islam och kristen tro har att göra med Jesus Kristus. Vem…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 3

L M Abdallah Artikel på grundnivå

KORANEN GÖR AVVIKELSER FRÅN BIBELN

Muhammed gör anspråk på att Koranen bekräftar de tidigare skrifterna. Men en van bibelläsare märker ganska snart att det finns åtskilliga detaljer i Koranens skildringar som på ett anmärkningsvärt sätt avviker från Bibeln. Jag kan naturligtvis inte beröra allt utan bara en del av materialet.…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 2

L M Abdallah Artikel på grundnivå

ÖVERENSSTÄMMER MED TIDIGARE UPPENBARELSER

Detta ämne är viktigt, eftersom islam lär att Bibeln är förfalskad (muharraf). Man tror att judar och kristna (som i Koranen kallas “Bokens folk”) har förfalskat bibeltexterna så att de nu är en blandning av sanning och lögn. Den omedelbara fråga som infinner sig är ju:…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 1

L M Abdallah Artikel på grundnivå

INLEDNING

Ordet Koranen kommer från arabiska “Al Qur`ân” som betyder “läsningen” eller “recitationen” och det var endast i den formen som Koranen fanns tillgänglig när den växte fram under en period av ca 22 år. Den sammanställdes således till en bok först efter Muhammeds död.

Koranen är därför inte bara…

Läs hela artikeln...Sida 2(5)    < 1 2 3 4 >  Sista >

© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.