CredoAkademin

Artiklar om Gud:

Stained Glass Jesus

Ske min vilja — helvetet enligt C S Lewis

Ray Baker Artikel på medelnivå

“Enligt min uppfattning finns det en mycket allvarlig brist i Kristi moraliska karaktär, och det är att han trodde på helvetet. Jag själv anser inte att någon människa som är verkligt djupt human kan tro på eviga straff.” -  - Bertrand Russell


“Jag tror att oändlig pina…

Läs hela artikeln...Frågan om Gud och bevisbördan

Mats Selander Artikel på medelnivå

Inledning

Vi är nog många som upplevt att kombattanterna i en debatt hela tiden verkar tala förbi varandra. De möts liksom inte. Ofta men inte alltid beror det på att parterna inte är överens om vem som har bevisbördan. Ovana debattörer kan tro att frågan om bevisbördan är en…

Läs hela artikeln...Dawkins trasslar till begreppen — Naturalism* ad absurdum

Alvin Plantinga Artikel på medelnivå

Richard Dawkins är missnöjd med Gud!

Gamla Testamentets Gud är utan tvivel den obehagligaste gestalten något litterärt verk kan visa upp. Han är svartsjuk och stolt över att vara det, en småsint, orättvis, icke-förlåtande kontroll-freak, en hämndlysten, blodtörstig etnisk utrensare, en kvinnofientlig, homofobisk rasistisk barnamördare, folkmördare, sonmördare, dödsbringande och storhetsvansinnig…

Läs hela artikeln...Guds existens och universums uppkomst

William Lane Craig Artikel på hög nivå

Inledning

”Första frågan man rätteligen bör ställa”, skrev den tyske filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz, ”är ’Varför finns det någonting snarare än ingenting?’” Denna fråga verkar besitta en djup existentiell kraft, vilket några av mänsklighetens största tänkare har erfarit. Enligt Aristoteles startar filosofin med en känsla av förundran över världen, och…

Läs hela artikeln...Hur i helvete(t) kan Gud vara god? — Om Guds godhet och läran om evigt straff

Ray Baker Artikel på hög nivå

Teologens uppgift är inte lätt. Det är nästan omöjligt att svara på en fråga isolerad från allt annat. Svaret på varje enskilda fråga beror naturligtvis på en mängd andra försanthållanden och trossatser. Man kan jämföra teologens uppgift med att lägga en pussel. Det är inte bara så att bilden man…

Läs hela artikeln...Does God Exist? — A Debate between William Lane Craig and Ingmar Persson

William Lane Craig and Ingmar Persson Artikel på hög nivå

OPENING ARGUMENT

William Lane Craig

Good evening!  I want to begin by thanking Credo and the Student Evening Session for the tremendous honor of participating in tonight’s important debate.

Now in order to determine rationally whether or not God exists, we need to conduct our inquiry according to the…

Läs hela artikeln...Gud, tid och evighet

William Lane Craig Artikel på hög nivå

Vad innebär det att Gud är evig?

Gud är “han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet”, förkunnar profeten Jesaja, men exakt hur vi ska förstå begreppet evighet är inte entydigt. Traditionellt har den kristna kyrkan förstått detta som ‘tidlös’. Men i sitt klassiska verk på det…

Läs hela artikeln...Gud och gudsbilderna — Gud i det postmodernas fängelse

Olof Edsinger Artikel på grundnivå

Vilken Gud tror du på? Frågan är i högsta grad berättigad i vår tid. Aldrig förr har det andliga sökandet tagit sig så många olika uttryck som i dag – i alla fall inte i vår del av världen. I 2000-talets Sverige bor muslimen granne med den kristne och ateisten…

Läs hela artikeln...Gud i en narcissistisk tid

Olof Edsinger Artikel på medelnivå

Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är också sant att människan och den kultur hon är en del av förändras. Behoven, frågorna och problemen tar sig olika uttryck i…

Läs hela artikeln...GT:s Gud — en psykotisk mördare? — Nej, snarare en garant för godheten och den absoluta rätten

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Bibel 2000 har rönt stor uppmärksamhet och satt nya frågor på dagordningen i Sverige. Vem Gud är har blivit en fråga som letat sig ända in på dagstidningarnas ledarsidor och till de litterära magasinen. Och det inte en dag för tidigt! Frågan om Gud är verkligen en fråga värd att…

Läs hela artikeln...Gud och det onda — Mats Selanders inledningsföredrag i debatt med Thomas Anderberg

Mats Selander Artikel på medelnivå

Ondskans problem är i själva verket flera problem. Till att börja med bör vi skilja på ondskans filosofiska problem och ondskans psykologiska problem. Det filosofiska problemet söker ett intellektuellt svar på frågan om hur Gud kan vara god och allsmäktig samtidigt som ondska existerar. Det psykologiska problemet är mer praktiskt…

Läs hela artikeln...© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.