CredoAkademin

Artiklar om andra religioner:

Statue photo

En kristen läser Koranen — del 7

L M Abdallah Artikel på grundnivå

JIHAD

Många västerlänningar sätter likhetstecken mellan “Jihâd” och “heligt krig”. Men även om Jihâd inbegriper ett sådant krig, så har ordet en mycket vidare betydelse. Ordet kommer från verbet “jahada” som har följande betydelse: ‘to endeavor, strive, labor, take pains, overwork, fatigue, etc’ (The Hans Wher Dictionary of Modern Written…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 6

L M Abdallah Artikel på grundnivå

ISLAMS GRUNDLÄGGANDE TRO

Det finns åtskilliga läror i Koranen, en del tydligare än andra, och de har naturligtvis senare systematiserats och samlats till en lära. Jag vidrör flera av dessa läror på annat håll, och nöjer mig därför med att ställa upp punkterna i trosläran, samt skriva något om den…

Läs hela artikeln...En kristen läser koranen — del 5

L M Abdallah Artikel på grundnivå

MUHAMMED I KORANEN

Den islamska trosbekännelsen lyder:

  • Det finns ingen gud utom Allah.
  • Muhammed är Allahs Apostel.

Muhammed är inte bara ett Guds sändebud, han är även inseglet på hela apostlaämbetet. Efter honom kommer inga fler apostlar och inga fler uppenbarelser.

Här följer några viktiga årtal och händelser i…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 4

L M Abdallah Artikel på grundnivå

JESUS I KORANEN

Muslimer säger ofta att de tror på Jesus Kristus och frågar lite undrande varför vi inte tror på Muhammed. Det är därför intressant att ta reda på vem Jesus är i Koranen.

Den avgörande skillnaden mellan islam och kristen tro har att göra med Jesus Kristus. Vem…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 3

L M Abdallah Artikel på grundnivå

KORANEN GÖR AVVIKELSER FRÅN BIBELN

Muhammed gör anspråk på att Koranen bekräftar de tidigare skrifterna. Men en van bibelläsare märker ganska snart att det finns åtskilliga detaljer i Koranens skildringar som på ett anmärkningsvärt sätt avviker från Bibeln. Jag kan naturligtvis inte beröra allt utan bara en del av materialet.…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 2

L M Abdallah Artikel på grundnivå

ÖVERENSSTÄMMER MED TIDIGARE UPPENBARELSER

Detta ämne är viktigt, eftersom islam lär att Bibeln är förfalskad (muharraf). Man tror att judar och kristna (som i Koranen kallas “Bokens folk”) har förfalskat bibeltexterna så att de nu är en blandning av sanning och lögn. Den omedelbara fråga som infinner sig är ju:…

Läs hela artikeln...En kristen läser Koranen — del 1

L M Abdallah Artikel på grundnivå

INLEDNING

Ordet Koranen kommer från arabiska “Al Qur`ân” som betyder “läsningen” eller “recitationen” och det var endast i den formen som Koranen fanns tillgänglig när den växte fram under en period av ca 22 år. Den sammanställdes således till en bok först efter Muhammeds död.

Koranen är därför inte bara…

Läs hela artikeln...Islam och kristendom — likheter och olikheter

Lars Mörling Artikel på grundnivå

Likheter

Det finns uppenbara likheter mellan islam och kristen tro.

En Gud

Islam är en så kallad monoteism. Tron på den ende Guden är den viktigaste läran i islam och kallas för ”tawhid”. I Koranen kallas Gud för Allah. Det ser vi i den första satsen i det islamska vittnesbördet:…

Läs hela artikeln...Kristendomen och andra religioner

Peter Kreeft Artikel på hög nivå

Som filosofiprofessor, anser jag att den vanligaste invändningen mot kristen tro inte är bland de tre allvarligaste invändningar man kan ha mot något – vilken idé som helst, vare sig religiös eller ej.

Den allvarligaste invändningen mot en idé är att den inte är sann. Skulle en ärlig människa någonsin…

Läs hela artikeln...Islam och kristen tro

Ida Glaser Artikel på medelnivå

Religion handlar om förhållandet mellan det begränsade - det mänskliga - och det oändliga. Det handlar om relationen mellan parter som är helt olika till sitt väsen. Ibland betonas olikheten och ibland relationen. Balansen mellan olikhet och relation är en viktig faktor i ett religiöst system.
Om man plockar…

Läs hela artikeln...En eller många vägar? — om religionspluralism från ett kristet perspektiv

Mats Selander Artikel på medelnivå

I vårt sekulariserade samhälle har det vuxit fram en allt starkare medvetenhet om människans andliga och religiösa sida.  Under 90-talet såg vi den nya andligheten även kallad New Age, växa fram. Hela västvärlden verkar ha upplevt något av ett postmodernt paradigmskifte, en motreaktion mot det moderna, en misstro mot rationalitet…

Läs hela artikeln...© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.