CredoAkademin

Artiklar om tro och vetenskap:

space graphic

Intelligent design och vetenskaplig publicering

NN Artikel på medelnivå

Peer review-processen

När en vetenskapsman vill publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift går det vanligen till på följande sätt: Vetenskapsmannen skickar artikeln till redaktören, som vanligtvis själv inte är kompetent att bedöma innehållet i de ofta tekniska artiklarna. Redaktören skickar därför artikeln vidare till ett antal specialister inom området.…

Läs hela artikeln...Är intelligent design en skickligt maskerad form av kreationism?

William Dembski Artikel på medelnivå

Man måste skilja mellan intelligent design och skapelselära eller kreationism. Den tydligaste skillnaden är att kreationism utgår ifrån religiösa övertygelser medan intelligent design inte gör det. Kreationismen startar med två religiösa antaganden och tolkar vetenskapliga data så att de passar dessa antaganden. Intelligent design å andra sidan utgår inte…

Läs hela artikeln...Vad är intelligent design?

William Dembski Artikel på medelnivå

Föreställ dig Mount Rushmore – vilka egenskaper har denna klippformation som gör oss övertygade om att den är designad av en intelligens och inte bara av vind och erosion? Designade företeelser som Mount Rushmore visar prov på karaktärsdrag och mönster som pekar hän mot en intelligens. Dessa karaktärsdrag och mönster…

Läs hela artikeln...Biologen Richard Dawkins – en teologisk amatör

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Jag hade förmånen att besöka Helsingfors i helgen. Överallt fladdrade gula fanor med texten ”Galna dagar”. Det var Stockman, stadens mest exklusiva varuhus, som hade utförsäljning.

Galna dagar råder också i svensk kulturdebatt. Högljudda röster kräver utförsäljning av kristen tro: Det offentliga rummet ska rensas från religion! Mest uppmärksamhet…

Läs hela artikeln...Vetenskap och tro

Mats Selander Artikel på medelnivå


När jag var 14 år gammal, innan jag blev kristen, var jag fullkomligt övertygad om att vetenskapen hade bevisat att Gud inte finns och att Bibeln är en samling sagor. Jag vet inte hur jag fick denna övertygelse, men den kändes som en självklarhet. I stort sett alla jag…

Läs hela artikeln...Vetenskap och intelligent design (ID)

Mats Selander Artikel på medelnivå

1. Inledning

Den kanske mest kontroversiella frågan rörande intelligent design (ID) är hur teorin relaterar till vetenskap. Det som framför allt har upprört många är att ID utger sig för att vara vetenskap. Kritiker har kallat ID för ”pseudovetenskap”, ”humbug” och ”kreationism i vetenskapliga kläder”. Kritiken är inte konstig med…

Läs hela artikeln...Och sedan kom biologismen

Per-Åke Myrin Artikel på grundnivå

Fysiken och astronomin har unde rmånga år på 1900-talet varit starka inom naturvetenskapen, både idémässigt men också anslagsmässigt. Mycket pengar har gått till dessa vetenskaper, särskilt fysiken. Samhället (staten) har satsat pengar i både grundforskning, tillämpad forskning och teknisk utveckling inom kärnkrafts- och materialområdena.

Under senare år har även miljön…

Läs hela artikeln...Intelligent design — en introduktion

Mats Selander Artikel på grundnivå

”Som Berlinmuren föll kommer Darwinismen att falla – jag kan se det hända inom min livstid”. Det säger Scott Minnich, mikrobiolog vid Universitetet i Idaho och en av de ledande forskarna inom den vetenskapliga rörelse som hotar att ställa hela det darwinistiska tankesystemet på huvudet. Rörelsen kallas Intelligent design och…

Läs hela artikeln...© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.