CredoAkademin

Artiklar om Jesus:

Jesus

Hur rimlig är Da Vinci-koden?

Sebastian Rehnman Artikel på medelnivå

1. Inledning

Intendenten vid Louvren, Jacques Saunière, har brutalt mördats inne på museet. Polisen inkallar Robert Langdon, professor i religiös symbolik vid Harvard, för att uttolka de märkliga tecken som finns på och runt liket. Tillsammans med franska polisens kryptograf, Sophie Neveu, tillika barnbarn till Saunière, upptäcker Langdon ledtrådar i…

Läs hela artikeln...Var Jesus analfabet?

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Försöken att sänka Jesus som person är många nuförtiden. Jonas Gardell väckte uppmärksamhet när han i samband med utnämningen till hedersdoktor föreslog att vi ska tänka oss Jesus som analfabet. På ytan en detaljfråga, men i verkligheten gäller det mer än kuriosa. Muntlig tradering och memorering kan förvisso ge ingående…

Läs hela artikeln...Har Jesus funnits?

Stefan Gustavsson Artikel på grundnivå

En debattartikel i Aftonbladet den 6 januari 2006, där amatörhistorikern Roger Viklund påstår att Jesus aldrig existerat, blev rejält uppmärksammad. Frågan är bara om artikelns trovärdighet är lika hög som dess kontroversfaktor? Det är ju en ytterst egendomlig slutsats han kommer fram till, nämligen att världens mest kända person är…

Läs hela artikeln...© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.