CredoAkademin

CredoAkademins artikelarkiv

Rubrikbild

Här visas artiklar av olika skribenter i olika ämnen listade i kronologisk ordning. Om du bara vill visa artiklar i ett visst ämne använder du ämnesmenyn till höger. Välkommen att fördjupa dig i CredoAkademins artikelarkiv!Hur rimlig är Da Vinci-koden?

Sebastian Rehnman Artikel på medelnivå

1. Inledning

Intendenten vid Louvren, Jacques Saunière, har brutalt mördats inne på museet. Polisen inkallar Robert Langdon, professor i religiös symbolik vid Harvard, för att uttolka de märkliga tecken som finns på och runt liket. Tillsammans med franska polisens kryptograf, Sophie Neveu, tillika barnbarn till Saunière, upptäcker Langdon ledtrådar i…

Läs hela artikeln...Ske min vilja — helvetet enligt C S Lewis

Ray Baker Artikel på medelnivå

“Enligt min uppfattning finns det en mycket allvarlig brist i Kristi moraliska karaktär, och det är att han trodde på helvetet. Jag själv anser inte att någon människa som är verkligt djupt human kan tro på eviga straff.” -  - Bertrand Russell


“Jag tror att oändlig pina…

Läs hela artikeln...Några tankar inför mötet med Gamla testamentets texter

Stefan Lindholm Artikel på grundnivå

Den här artikeln publicerades första gången i tidskriften Theofilos, nr 2 2010 och återges med tillstånd.


Det finns många olika saker som kan uppfattas som problem i Gamla testamentet som har att göra med till exempel fakta, historia, krig, stening, religiösa riter och djuroffer. Men hur bör vi…

Läs hela artikeln...Cynism

Stefan Lindholm Artikel på medelnivå

Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Theofilos nr 1 2009. Skicka ett .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress) för att bli prenumerant!

I den här artikeln ska vi granska en allmän attityd som har präglat mänskligheten i all tider – cynism. Vi ska se på hur den kommer till uttryck och fungerar,…

Läs hela artikeln...Apologetikens återkomst

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Theofilos nr 1 2009. Skicka ett .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress) för att bli prenumerant!

Kristen tro har varit ifrågasatt från första början. Jesus själv röjdes ju ur vägen av sina kritiker. De menade att hans undervisning var felaktig och att han som person var…

Läs hela artikeln...I mötet med Ingemar Hedenius

Martin Helgesson Artikel på grundnivå

Denna artikel är även publicerad i tidningen Till Liv, februari 2009.


Ingemar Hedenius liv spänner över 74 år, från 1908 till 1982. Han växte upp i en läkarfamilj i Stockholm som barn till två religiösa föräldrar. Som tonåring vände han sig mot föräldrarnas ljumma förhållningssätt till tron. Samma…

Läs hela artikeln...Var Jesus analfabet?

Stefan Gustavsson Artikel på medelnivå

Försöken att sänka Jesus som person är många nuförtiden. Jonas Gardell väckte uppmärksamhet när han i samband med utnämningen till hedersdoktor föreslog att vi ska tänka oss Jesus som analfabet. På ytan en detaljfråga, men i verkligheten gäller det mer än kuriosa. Muntlig tradering och memorering kan förvisso ge ingående…

Läs hela artikeln...Intelligent design och vetenskaplig publicering

NN Artikel på medelnivå

Peer review-processen

När en vetenskapsman vill publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift går det vanligen till på följande sätt: Vetenskapsmannen skickar artikeln till redaktören, som vanligtvis själv inte är kompetent att bedöma innehållet i de ofta tekniska artiklarna. Redaktören skickar därför artikeln vidare till ett antal specialister inom området.…

Läs hela artikeln...Är intelligent design en skickligt maskerad form av kreationism?

William Dembski Artikel på medelnivå

Man måste skilja mellan intelligent design och skapelselära eller kreationism. Den tydligaste skillnaden är att kreationism utgår ifrån religiösa övertygelser medan intelligent design inte gör det. Kreationismen startar med två religiösa antaganden och tolkar vetenskapliga data så att de passar dessa antaganden. Intelligent design å andra sidan utgår inte…

Läs hela artikeln...Vad är intelligent design?

William Dembski Artikel på medelnivå

Föreställ dig Mount Rushmore – vilka egenskaper har denna klippformation som gör oss övertygade om att den är designad av en intelligens och inte bara av vind och erosion? Designade företeelser som Mount Rushmore visar prov på karaktärsdrag och mönster som pekar hän mot en intelligens. Dessa karaktärsdrag och mönster…

Läs hela artikeln...Gamla testamentet under attack — vad har de bibeltroende att säga?

Olof Edsinger Artikel på medelnivå

En ifrågasatt skriftsamling

Gamla testamentet (GT) har det senaste decenniet utsatts för hård kritik i Sverige. När Bibel 2000 publicerades debatterades det i flera olika media om huruvida GT var något för en modern människa att läsa eller inte. Startskottet var en artikel i vänstertidningen Ordfront, där journalisten Eva Moberg…

Läs hela artikeln...Frågan om Gud och bevisbördan

Mats Selander Artikel på medelnivå

Inledning

Vi är nog många som upplevt att kombattanterna i en debatt hela tiden verkar tala förbi varandra. De möts liksom inte. Ofta men inte alltid beror det på att parterna inte är överens om vem som har bevisbördan. Ovana debattörer kan tro att frågan om bevisbördan är en…

Läs hela artikeln...Sida 1(5)    1 2 3 >  Sista >

© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.